VII. F Indholdsfortegnelse.
side
3-6    INDLEDNING TIL INDHOLDET.
Oprindelig ide til magisterafhandling: Et forsøg på at beskrive mit liv fra mit 21.— 28. år som to sideløbende processer: 1) min personlige udvikling, og 2) min intellektuelle udvikling.
7-18 I. MIT LIV FRA 1970 TIL 1977.
4 års tilegnelse af teorier (specielt marxisme) ved universitetet. Senere (1974) ophold i Frankfurt: mislykket forsøg på formidling mellem Marx og Freud. Det problematiske følelsesmæssige liv. Mandegruppe. Problemer i parforhold. Interesse for Reich og terapi — 1976. Erfaringer fra første terapigruppe. Bevidsthedsændring.
19-46    11. AAO OG SELVFREMSTILLINGSGRUPPER.
19-22 22-24 24-29 29-31 31-37 37-39 39-44 44-46    II. A Historisk teoretisk almen indledning. II. B Den økonomiske struktur. II. C Terapiformen. II. D Den sociale struktur og det åbne hierarki. II. E Den fælles fri seksualitet. II. F Parforhold. II. G Forholdet mellem teori og praksis. II. H Sammenfattende om AAO.
47-48    III. TIDEN EFTER SELVFREMSTILLINGSGRUPPEN.
49-62    IV. DRØMME.
63-69    V. MEDITATION.
197
70-141 VI
TEORETISKE OG PRAKTISKE ERFARINGER FRA PSYKISK UDVIKLING OG FRA ”DET LEVENDE LIV.”
70-71
VI. A
Indledende kommentar.
72-80
81-83
83-84
VI.A.l Diskussion af teori, ideologi og praksis for forskellige terapiformer.
VI.A.2 Egoløs bevidsthedstilstand.
VI.A.3 Double-bind.
84—90    VI.A.3.a Double-bind til min mor.
91-100
VI.B
101-106    VI.B.l
107-115    VI .C
116-118    VI.D
119-141    VI.D.l
142-177    VII
142-143    VII.A
143-144    VII .A.l
144-151    VII.A.2
151-164    VII .A.3
165-170    VII.A.4
171-177    VII.B
177    VII.C
178-192    VILD
178-180    VII.D.l
181    VILD.2
182-192    VII.D.3
193-196    VII.E
197-198    VII.F
199    VII.G
Første forsøg på beskrivelse af en udviklingsmodel for psykisk udvikling (efter Jes Bertelsen).
Model for hele bevidsthedens indhold.
Beskrivelse af psykisk udvikling i både tid og rum.
Hvem er ”jeg” — vidne eller ego ? Fortsættelse af diskussionen.
FØRSTE UDKAST TIL PARADOKSAL LOGIK.
Indledende kommentar.
De sande forudsætninger.
”ER JEG ?” eller "EKSISTERER JEG ?” Den eneste sande erkendelsesteori.
Min anden satori og Guds modtagelse af mig.
Simpel og paradoksal logik (tillæg til VII.A).
Afslutning på dette skrift.
Appendix.
Analytisk fremstilling af plan III, II og I. Kort over bevidsthedens indhold. Intellektuelt selvforsvar.
Litteraturliste.
Indholdsfortegnelse.
Foreløbig plan til bind II.
198
VII. G
Foreløbig plan til bind II.
VIII Fremstilling af den sande erkendelsesteori.
IX.    Forholdet mellem venstrefløjen og vækstbevægelsen.
Herunder kritik af forskellige marxistiske ideologiske retninger: leninisme, hegelianeme osv. Kritik af den marxistiske kritik af vækstbevægelsen.
X.    Samfundsmæssige, psykiske og spirituelle udviklinger i den første, anden og tredie verden.
Videnskab og religion generelt. Videnskab og religion i den 1. kapitalistiske verden. Samme i den 1. socialistiske verden. Fysiske (bl.a. seksuelle), psykiske og spirituelle forhold i den første verden. Forholdet mellem den kapitalistiske og den socialistiske/kommunistiske verden. Forhold Øst-Vest (religion/spiritualisme videnskab/materialisme).
XI.    De ny-religiøse bevægelser.
Sociologiske, psykologiske og manglen på åndsvidenskabelige teorier. Den traditionelle sociologis, psykologis og filosofis elendighed i kritikken, beskrivelsen og forståelsen af den nye vækstbevægelse og af de nye religiøse bevægelser.
Parallellen mellem den dogmatiske marxistiske og den dogmatiske kristne kritik af den spirituelle bevægelse, (fx. Vinnai, G.: ”Die Misere des Kleinbiirgers” in Nagel: Inflation der Therapieformen, og Haack, F. W.: ”Ju-gendreligionen”.)
XII Bhagwan Shree Rajneesh.
Personligt liv til 1974. Ashrammen i Poona og Raj-neesh-centrene i verden indtil 1981. Citater, kommentarer og beskrivelse.
(Bortset fra kap. VI. D til og med kap. VIII er den samlede plan identisk med den oprindelige plan til min magisterafhandling i efteråret 1980.)
199